Disclaimer

All content on this blog is fictional and any resemblance with actual events are purely coincidental. When you choose to read this blog you also agree to not get offended or try and use any content to defame me as a person or anyone connected to me. If you cannot commit to this agreement you are violating the agreement you agreed to by reading this blog. I repeat that by the act of reading this blog you are committing to this agreement of not getting upset or using content in a way that could be considered an act of aggression. If you cannot follow this agreement I urge you to not read.

söndag 17 februari 2008

Sanningen bakom masken


Skylines and Cloudbusters (Chemtrails etc) (video borttagen) - Check the Evidence website
WTC Destruction and the Hutchinson effect (video brottagen) - Dr Judy Woods website

Ovan länkar är två alla borde förstått vid det här laget. I min enfald tror jag gärna att det lilla jag fattar, det fattar väl alla andra, bara för att stöta på total blindhet, dövhet och dumhet. Då känner jag mig, kan jag tro, som barnet i Kejsarens nya kläder, då alla andra trodde sig se något som inte fanns - frustrerad. Det finns förstås två sätt att tackla en sådan här situation. Antingen genom att ignorera alla andra och njuta av mina egna iaktagelser och "aha" upplevelser, när saker jag har anat och känt bara måste vara får en fysisk förklaring. Eller kan jag med en dåres envishet upprepa det jag sett och hoppas att åtminstone en till person öppnar sina ögon och börjar se bortanför illusionen. Att jag inte är ensam att se bortanför, vet jag. Långt därifrån.

Att dessa känslor jag delger också mer eller mindre delas av andra har jag också fått belägg för från flera olika håll. Vissa väljer att glöttifisera sina realisationer och leka i sandlådan, utan att gå vidare i sitt sanningssökeri, andra fastnar i ett träsk av detaljer på vägen. Återigen somliga verkar bli besatta av den mörka sidan, ondskan, och liksom själva blir uppslukade av den och av den på internet alltid närvarande paranoian. Det här har jag sett och bara genom att följa den röda tråden genom historien, vår egen historia, och i mitt fall min egen historia, kan vi låta bli att tappa bort det som är viktigt. Att följa vår "spirit" som indianen skulle sagt, eller vår magkänsla, lite mer vardagligt. Hoppas du orkar titta på videosarna och kolla in hemsidorna. De är mycket viktiga för att förstå vad som händer i vår värld idag. Centrala skulle jag vilja påstå. Alldeles för mycket idag är "side-tracks", villospår och omvägar.
ibeoDesign - Vetteljus

Inga kommentarer: