Disclaimer

All content on this blog is fictional and any resemblance with actual events are purely coincidental. When you choose to read this blog you also agree to not get offended or try and use any content to defame me as a person or anyone connected to me. If you cannot commit to this agreement you are violating the agreement you agreed to by reading this blog. I repeat that by the act of reading this blog you are committing to this agreement of not getting upset or using content in a way that could be considered an act of aggression. If you cannot follow this agreement I urge you to not read.

fredag 6 april 2018

Tankar ifrån juni 2017

Ännu en inspelning med mina tankar runt det här senaste traumat. Det intressanta är att höra hur mitt sätt att tänka och uttrycka mig ändras från innan sveket i den första inspelningen och sen några månader senare, när jag är fullständigt traumatiserad. Traumat blir värre och värre i och med att i början kan inte hjärnan ta in att någon man litat på kan ligga bakom all den ondska man fått skrikigt i en timme, från en främmande karl. Vad som sagts och vem som tycker så och andra tankar tar tid att landa. Pusselbitar och olika teorier florerar, samtidigt som man fylls med en otrolig ilska att någon som svikit en så förut och nu vill ha en andra chans kan göra såhär igen. Att allt kunde vara så helt underbart perfekt och sen gör han så. Vad hände? Varför svek han? Vad är det som döljs? Det får jag senare reda på, men nu i juni har jag bara fått en liten insikt om förtalet. Att det håller på helt oförändrat. Att samma lögn jag hörde i december växt och utvecklats och att antagligen ingenting av de där "erkännandena" har hänt. Förklaringen på varför jag blev hotad och attackerad. Lögnerna.
 
 
LunaIngRuna - Kärlekens Cirkel
Skicka en kommentar